Prelekcja Strażników Miejskich

29 września w szkolnej świetlicy odbyła się prelekcja Strażników Miejskich dla uczniów klas 1-3.

W pierwszej części spotkania strażnicy opowiadali o zasadach bezpiecznego zachowania uczestników ruchu drogowego, przestrzegali przed zagrożeniami, podawali przykłady właściwych i niewłaściwych zachowań, przypomnieli podstawowe zasady ruchu drogowego.

Druga część spotkania poświęcona była ekologii, segregacji odpadów, utylizacji oraz recyclingowi.

Dla każdego była to niezwykle ważna i interesująca lekcja.

Skip to content