Podsumowanie projektu „Kapral Wojtek i wojenna odyseja Polaków”

Impreza stanowiła podsumowanie całorocznego projektu pt. „KAPRAL WOJTEK I WOJENNA ODYSEJA POLAKÓW” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 9 im. Generała Andersa w Opolu.

Proponowany projekt umożliwił uczniom zdobycie wiedzy o II wojnie światowej, a w szczególności o armii gen. Andersa oraz o przyjaźni człowieka ze zwierzęciem na podstawie losów niedźwiadka Wojtka. Celem przedsięwzięcia było ponadto rozwijanie komunikacji u dzieci, wzbogacenie słownictwa, kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na potrzeby zwierząt, rozbudzanie zamiłowania do książek i historii.

W ramach realizacji zadań projektowych podjęto szereg działań o charakterze szkolnym i międzyszkolnym, m.in.:
1.Organizacja konkursu recytatorskiego „Miejcie nadzieję!”.
2. Nadanie Sztandaru Szkoły w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 9 im. Generała Andersa w Opolu.
3. Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia.
4. Organizacja I Międzyszkolnego Konkursu Literacko- Plastycznego „Niedźwiadek Wojtek” w ramach Międzynarodowego Dnia Niedźwiedzia.
6. Podsumowująca projekt Uczniowska Konferencja Naukowa z udziałem uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola, dyrektorów i przedstawicieli środowiska oświatowego Miasta Opola.

Podczas konferencji przekazano nagrody dla zwycięzców konkursu literacko- plastycznego oraz wręczono upominki prelegentom- uczniom szkół podstawowych.

Konferencja została zrealizowana dzięki wsparciu Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola oraz Nadleśnictwa Opole.

Film z wydarzenia

Skip to content