Podsumowanie konkursu świątecznego

W grudniu w klasach czwartych zrealizowany został konkurs na „Świąteczną Pracę Plastyczną” .

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów oraz kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych.

Laureaci zostali wyłonieni w wyniku głosowania uczniów naszej szkoły. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Zwycięzcy otrzymali również dyplomy i nagrody książkowe.

Skip to content