„Plakat profilaktyczny” (30.11)

obrazek

Zapraszamy do konkursu na plakat profilaktyczny, organizowanyego przez Fundację Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu, Stowarzyszenie „Serce dla Serca” oraz Urząd Miasta Opola.

Na konkurs plastyczny można zgłaszać prace dotyczące szerokiego zakresu profilaktyki i problemów, z którymi dzieci i młodzież borykają się      
w codziennym życiu. Tematyką może być to o czym dzieci chcą rozmawiać, jakie problemy i trudności napotykają, jakie widzą problemy z tym związane.
Nasi uczniowie będą oceniani w kategoriach wiekowych: klasy  1-3 oraz klasy  4-8.

Jedno dziecko może wykonać jedną pracę. Technika wykonania dowolna. Preferowany rozmiar – A3.

Prace w raz z kartą zgłoszeniową (do pobrania u pedagoga) należy złożyć do dnia 30 listopada 2021 r. do szkolnego koordynatora konkursu pani Alicji Wasiak sala 239 (lub do wychowawcy klasy).

Skip to content