„Opolszczyzna w barwach jesieni” (17.11)

https://pixabay.com/pl/vectors/paleta-farb-prosty-projekt-2306088/

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie fotograficznym pt. „Opolszczyzna w barwach jesieni” , którego organizatorem jest PSP Nr 16 w Opolu.

Celem konkursu jest:

• promowanie uzdolnień uczniów w dziedzinie fotografii
• wzmacnianie więzi emocjonalnej z miejscem, w którym żyjemy, poznawanie swojej dzielnicy, miasta, regionu, „małej ojczyzny”.
• rozwijanie ciekawości, aktywności poznawczej, spostrzegawczości i wrażliwości estetycznej.

Uczestnik nadsyła maksymalnie 3 zdjęcia o wymiarach 20cm x 30cm zgodne z tematem konkursu.

Fotografie należy dostarczyć w terminie do 17 listopada 2023 r. na adres Organizatora.

Skip to content