„[O]Polska historia mobilna” (30.09)

obrazek aparat

Minimum sto miejsc na mapie regionu znajdzie swoje miejsce na wirtualnej mapie historii, która będzie dostępna za darmo, dla wszystkich posiadaczy urządzeń mobilnych jak np. telefon komórkowy czy tablet.

 
Wszystko to w ramach realizacji tegorocznego projektu wojewody opolskiego pn. „[O]Polska historia mobilna”, sfinansowana ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022. Na ten cel wojewoda otrzymał dotację w wysokości 64 tys. zł.

 
W ramach projektu wojewoda Kłosowski ogłosił konkurs dotyczący wytypowania miejsc ważnych z punktu widzenia historii lokalnej. Zwycięskie propozycje zostaną dołączone jako kolejne punkty na mapie województwa opolskiego. Swoje pomysły mogą zgłaszać osoby od 12 do 17 r.ż. oraz pełnoletni.

 
Poza opisem miejsca, zgłoszenia powinny zawierać fotografie danego miejsca. Konkurs trwa do 30 września 2021 r., a prace można zgłaszać pocztą tradycyjną oraz e-mail na adres: niepodlegla18@opole.uw.gov.pl (regulamin konkursu w zał.). Nagrodami w konkursie są m.in. tablety oraz książki.

Wojewoda Opolski ogłosił konkurs dla mieszkańców regionu, w tym dla młodzieży w wieku 12-17 lat.

Minimum sto miejsc na mapie regionu znajdzie swoje miejsce na wirtualnej mapie historii, która będzie dostępna za darmo, dla wszystkich posiadaczy urządzeń mobilnych jak np. telefon komórkowy czy tablet.

 
Wszystko to w ramach realizacji tegorocznego projektu wojewody opolskiego pn. „[O]Polska historia mobilna”, sfinansowana ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022. Na ten cel wojewoda otrzymał dotację w wysokości 64 tys. zł.

 
W ramach projektu wojewoda Kłosowski ogłosił konkurs dotyczący wytypowania miejsc ważnych z punktu widzenia historii lokalnej. Zwycięskie propozycje zostaną dołączone jako kolejne punkty na mapie województwa opolskiego. Swoje pomysły mogą zgłaszać osoby od 12 do 17 r.ż. oraz pełnoletni.

 
Poza opisem miejsca, zgłoszenia powinny zawierać fotografie danego miejsca. Konkurs trwa do 30 września 2021 r., a prace można zgłaszać pocztą tradycyjną oraz e-mail na adres: niepodlegla18@opole.uw.gov.pl. Nagrodami w konkursie są m.in. tablety oraz książki.

źródło: https://www.kuratorium.opole.pl/stworz-z-nami-mape-historii-opolszczyzny-projekt-wojewody-opolskiego-opolska-historia-mobilna/

Skip to content