„Puchacz Piotr” (2.03)

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Puchacz Piotr” organizowanym przez ogólnopolską sieć Centrów Nauczania Matematyki MathRiders.

Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej z matematyki objętej ramowym planem nauczania szkoły podstawowej. Celem konkursu „Puchacz Piotr” jest:

– popularyzacja matematyki
– rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych dzieci
– odkrywanie matematycznych talentów
– kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
– rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów
– mobilizowanie i motywowanie dzieci do rozwiązywania matematycznych problemów.

Zgłoszenia należy kierować do wychowawców do 2 marca. Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Anna Chałubek.

Przykładowe testy i zadania znajdują się na stronie Organizatora.

Skip to content