Oferta edukacyjna PSP nr 29

Oferta edukacyjna PSP nr 29 w Opolu
realizacja autorskich projektów edukacyjnych, projektów ogólnopolskich i unijnych;
bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty;
współpraca ze środowiskiem lokalnym: MDK, Pracownia Nauk Przyrodniczych, Biblioteka Miejska, Straż Miejska, Policja, Kino, Teatr i inne;
 rozwijanie talentów uczniów - jesteśmy pionierami "Festiwalu talentów";
wycieczki edukacyjne, rekreacyjne, Zielone szkoły na terenie całego kraju;
rozwijanie umiejętności programowania już od klasy pierwszej;
realizacja programów profilaktycznych, prozdrowotnych, jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie;
dodatkowe zajęcia sportowe i językowe od najmłodszych klas. 
PROPONUJEMY:
naukę w systemie jednozmianowym;
bezpieczną i szkołę;
wysoki poziom nauczania;
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
aktywizujące metody nauczania;
opiekę psychologiczną i pedagogiczną;
szeroki wybór zajęć dodatkowych;
świetlicę z bogatym zapleczem, salą telewizyjną i relaksacyjną;
zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej;
sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny z dostępem do Internetu.
Skip to content