Oddziaływania magnetyczne

obrazek

Badając oddziaływania magnetyczne magnesów nasi uczniowie już wiedzą dlaczego magnesy lewitują, jakie właściwości posiadają ferromagnetyki i na jakiej zasadzie działają pociągi magnetyczne. Poznali też ciecz magnetyczną ferrofluid za pomocą, której można tworzyć różne obrazy.

Skip to content