Nasi młodzi naukowcy

obrazek

Gęstość materii jest jednym z makroskopowych parametrów charakteryzujących otaczające nas obiekty. Z definicji gęstość to stosunek masy obiektu materialnego do objętości przez niego zajmowanej.

Skomplikowane prawda? Ale nie dla naszych siódmoklasistów.

Podczas zajęć z fizyki uczniowie tym razem wyznaczali gęstości i objętości ciał stałych metodą wyporu cieczy.

Skip to content