Miesiąc Języka Ojczystego

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia organizuje od 21 lutego do 21 marca 2023 roku Miesiąc Języka Ojczystego. W ramach tego przedsięwzięcia odbędą się trzy konkursy o zasięgu ogólnopolskim skierowane przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych oraz średnich. W imieniu organizatorów pragniemy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w konkursach: 

IX Ogólnopolski Konkurs na Gadkę „Gadajcie, jak dawniej na wsi bywało ze zwierzętami”. 

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w formie nagrania filmowego w postaci gwarowego niewierszowanego, oryginalnego (czyli wcześniej nieprezentowanego) monologu na zadany temat. Konkurs nie ma żadnych ograniczeń wiekowych! 

W konkursie poza nagrodami głównymi zostaną również przyznane nagrody publiczności. Głosowanie na nagrodę publiczności będzie miało miejsce na facebookowej stronie Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki UJ oraz kanale YouTube Miesiąca Języka Ojczystego. 

IX Ogólnopolski Konkurs na Reklamę „Zwierzę – najlepszy przyjaciel człowieka. Reklama zwierząt, relacji i produktów”. 

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w postaci oryginalnego, nagranego przez Uczestników filmu reklamującego wybraną wartość związaną z pracą (wartości zostały wymienione w regulaminie). Reklama musi być związana z tematem konkursu. Podczas finału zostaną wyświetlone filmy stworzone przez laureatów.  

Konkurs dedykowany jest dla wszystkich klas szkół podstawowych! 
 
V Edycja Konkursu „Twoja dzielnica — Twoja mównica” 
Udział w konkursie polega na stworzeniu oryginalnej pracy literackiej, w której zostanie zaprezentowana wybrana odmiana środowiskowa języka polskiego (np. język lekarzy, kolejarzy, muzyków, mechaników itd.). Gatunek pracy jest dowolny – może być to opowiadanie, wiersz, piosenka, scenariusz itd.  

Konkurs kierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Terminy:  

  • Koniec nadsyłania prac konkursowych — 27 marca 2024 r.  
  • Ogłoszenie wyników I etapów konkursów — do 7 kwietnia 2024 r.  

Szczegóły oraz regulaminy z formularzami zgłoszeniowymi dostępne są na stronie Organizatora.

Skip to content