Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z województwa opolskiego do udziału w XII edycji Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, którego organizatorem jest Opolski Kurator Oświaty.

Formuła tegorocznej XII edycji Konkursu jest podobna do tej z lat ubiegłych, jednak w tym roku dwa tematy dotyczą skutków II wojny światowej jakim była utrata Kresów. Pierwszy temat to „Konsekwencje utraty Kresów Wschodnich przez Polskę po II wojnie światowej”, zaś drugi, który związany jest z tym nurtem, to „Zagłada polskich elit na Kresach Wschodnich w czasie II wojny światowej”. Kolejny temat, który wydaje się być bardzo atrakcyjny, ukazujący wielkość, potęgę i olbrzymi wpływ kulturowy Rzeczypospolitej na jej Kresach Wschodnich brzmi: „Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej na wschodzie w epoce nowożytnej.” Z uwagi na liczne stowarzyszenia oraz organizacje, które od kilkudziesięciu lat kultywują pamięć polskich kresów, pojawił się nowy temat: „Kultura Kresowiaków w Polsce po II wojnie światowej.” Ostatni temat: „Kresowe korzenie mojej rodziny”, tradycyjnie odwołuje się do tożsamości, własnych korzeni, niejednokrotnie trudnych przeżyć rodzin Kresowiaków, którzy znaleźli się nie z własnej woli w nowych granicach Polski.

Regulamin oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie Organizatora.

Skip to content