Konkurs plastyczny „Każdy inny, wszyscy równi”

https://pixabay.com/pl/vectors/paleta-farb-prosty-projekt-2306088/

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Każdy inny, wszyscy równi” organizowanym przez PSP nr 15 w Opolu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

W konkursie plastycznym mogą wziąć udział dzieci z klas I-VIII szkoły podstawowej.

Prace plastyczne należy wykonać indywidualnie, dowolną techniką, wymiary nie mogą przekroczyć formatu A3.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę, która powinna zawierać metryczkę z danymi osoby: imię i nazwisko twórcy, grupa/ klasa, szkoła, a także wypełnioną zgodę na udział w konkursie.

Ocenie prac plastycznych podlegać będzie:
•    zgodność z tematem konkursu,
•    oryginalność wykonania pracy,
•    estetyka wykonania.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:  
grupa 1: uczniowie klas I- III,
grupa 2: uczniowie klas IV-VI,
grupa 3: uczniowie klas VII-VIII.

Prace należy nadsyłać do 06 grudnia 2023 roku na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi
ul. Małopolska 20
45-301 Opole
z dopiskiem „Konkurs- niepełnosprawność”

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora 11 grudnia 2023 roku.

Podsumowanie konkursu, wystawa prac oraz uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 18 grudnia 2023 r.

Skip to content