Konkurs ilustratorski „Bajać na ludowo” (30.11)

Szczegóły dotyczące parametrów prac, dozwolonych technik, warunków formalnych 
i merytorycznych uczestnictwa oraz zasady prowadzenia Konkursu są opisane w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.nikidw.edu.pl.
Skip to content