„Jak chronić wody podziemne?” (8.04)

obrazek farby konkurs-plastyczny-740x470

W imieniu PGW WP zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Jak chronić wody podziemne?” .

Praca konkursowa polega na przedstawieniu w formie pracy plastycznej, wykonanej dowolną techniką, jak można chronić wody podziemne lub jakie działania im zagrażają?

Prace plastyczne należy przesłać do Organizatora drogą pocztową na adres siedziby PGW Wody Polskie do 8 kwietnia.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Skip to content