Więcej-instytucje pomocowe

INSTYTUCJE POMOCOWE:
Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 9
tel.77 4549216-17
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul.Wodociągowa 4
tel. 77 5414221-22
Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
ul.Głogowska 25
tel. 77455 25 35
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu
ul. Małopolska 20A
tel.77 4556390-91 wew.2
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
ul.Małopolska 20A
tel.774556390 wew.3
Diecezjalna Poradnia Rodzinna
pl. Katedralny 4
tel. 77 4425550
Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Opolu
ul.Damrota 6
tel. 77 454 48 45

Skip to content