Dostępne formy opieki zdrowotnej

https://pixabay.com/pl/vectors/r%c4%99ka-palce-sylwetka-wzajemno%c5%9b%c4%87-3659419/

Uprzejmie informujemy, że Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola opracował Poradnik informujący o lokalnych dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2023 r., który dostępny jest na stronie Miasta Opola.

Zdrowie psychiczne jest w Polsce uznawane za fundamentalne dobro osobiste człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do podstawowych obowiązków państwa.

Zdrowie psychiczne dzieci i osób dorastających w znacznej mierze zależy od wpływu bliskiego otoczenia społecznego. Dobre zdrowie kształtuje się u dziecka dzięki pozytywnym doświadczeniom już w najwcześniejszym okresie życia w kontaktach z opiekuńczymi i kompetentnymi rodzicami, nauczycielami, a także pod wpływem odpowiednio dobranych i efektywnych programów przedszkolnych i szkolnych.

Specjaliści są zgodni, że wczesne lata życia mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne oraz dobre funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne człowieka. Dobre zdrowie psychiczne w okresie dzieciństwa jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego uczenia się, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, dbania o własne zdrowie fizyczne i samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu. Ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi jest więc inwestycją na przyszłość.

W poradniku dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe znajdą informację gdzie w mieście Opolu można uzyskać pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i psychiatryczną. Które szpitale i oddziały psychiatryczne stacjonarne świadczące całodobowe usługi oferują pomoc i leczenie w zakresie zdrowia psychicznego. Dane adresowe oddziałów dziennych zapewniających pośrednią formę hospitalizacji między oddziałem całodobowym, a opieką ambulatoryjną, oraz dane specjalistycznych poradni zdrowia psychicznego.

Skip to content