Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

kalendarz

Przypominamy, iż na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1603) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu oraz Samorządu Uczniowskiego, w naszej placówce 02.11.2021 r. – wtorek po Dniu Wszystkich Świętych oraz 12.11.2021 r. – piątek po dniu Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległościdniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022.

W tym dniu dla uczniów klas 1-3 szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 6.30-16.30.

Skip to content