Długopisy 3D

W ramach programu Laboratoria przyszłości nasza szkoła otrzymała dofinansowanie m.in. na długopisy 3D.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych, prowadzonych przez jednostki samorządowe, w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).

Początki były trudne. Jednak po trzech zajęciach uczestnicy koła czytelniczego „Czytadełko” potrafią już tworzyć przestrzenne zakładki i bryły geometryczne.

Skip to content