Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół

https://pixabay.com/pl/vectors/info-informacji-pomocy-us%C5%82ugi-146075/

Szanowni Państwo,

w związku z ukazaniem się 14 grudnia 2021 r. Rozporządzeniem MEiN  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół informujemy, iż od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. szkoła pracuje w trybie zdalnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w przypadkach szczególnych dla uczniów klas 1-3, którym Rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu, organizowana jest na wniosek Rodzica opieka dziecka w świetlicy.

Wnioski należy złożyć do piątku 17.12.2021 r. do godz. 10.00 osobiście w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy bądź przesłać skan pisma na adres mailowy szkoły psp29@psp29.opole.pl z tytułem „Wniosek o objęcie dziecka opieką świetlicową” .

W okresie przerwy świątecznej zaplanowanej od 23 do 31 grudnia 2021 r. świetlica szkolna będzie czynna: 23 grudnia 2021 r. , oraz w dniach : 27, 28, 29 i 30 grudnia 2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że w naszej szkole dzień 7 stycznia 2022 r. został ustalony jako dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tym dniu świetlica będzie czynna.

https://www.kuratorium.opole.pl/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym/

Skip to content