Certyfikat „Szkoła przyjazna wodzie”

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do Programu Szkoła Przyjazna Wodzie „AKTYWNI BŁEKITNI” organizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Program zakładał wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej w terenowych zajęciach edukacyjnych oraz realizację edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych.

Zajęcia były realizowane systematycznie w ramach zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, lekcji wychowawczych w klasach 5 -8, lekcji przyrody i biologii, zajęć rozwijających zainteresowania oraz kole przyrodniczym i biologicznym. Tematyka była przeplatana w formie różnych aktywności uczniów. W trakcie realizacji projektu uczniowie w sposób aktywny poznawali zagadnienia związane z wodą w szerokim kontekście.

W ramach projektu realizowano zajęcia edukacyjne, badawcze, plastyczne, ruchowe oraz akcje upowszechniające  sprzątanie Ziemi w tym rzek, jezior i zbiorników wodnych oraz terenów wokół nich jak również dbania o zasoby wody.

Nasza szkoła została WYRÓŻNIONA razem z czterema innymi placówkami i otrzymała CERTYFIKAT SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE –TYTUŁ ”AKTYWNI – BŁĘKITNI –SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE”.  

Certyfikat został odebrany 23 września 2022 r. przez koordynatora programu panią Karinę Pawliczek podczas uroczystości w Pławniowicach zorganizowanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Przedsięwzięcie objęte jest patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Skip to content