Bezpieczne wakacje – spotkanie z policjantem

19 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnej policji, mające na celu edukację uczniów na temat bezpiecznych wakacji.

Policjant, który był odpowiedzialny za edukację w społeczności, prowadził spotkanie, omawiając różne aspekty bezpiecznych wakacji. Tematyka obejmowała bezpieczne podróżowanie, zachowanie na plaży, ochronę osobistą i cyberbezpieczeństwo.

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję wziąć udział w prelekcji, która angażowała ich w praktyczne omówienie właściwych działań w różnych sytuacjach. Policjant przedstawił również plany reagowania w przypadku niebezpiecznych sytuacji, takich jak zgubienie się, napotkanie osoby podejrzanej lub przypadki przemocy.

W trakcie spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, a policjant udzielał odpowiedzi, aby zapewnić im pełniejsze zrozumienie omawianych tematów.

Spotkanie z policją w szkole na temat bezpiecznych wakacji przyczyniło się do podniesienia świadomości uczniów na temat zagrożeń oraz odpowiednich działań zapewniających bezpieczne wakacje.

Skip to content