„Armia Krajowa 1939-1945” (20.05)

Zarząd Opolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Opolszczyzny do udziału w konkursie.

Przedmiotem Konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.

Uczestnicy zobowiązani są do przesłania pracy konkursowej w możliwie najbezpieczniejszej formie. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną organizator zaleca przesyłanie prac konkursowych (dokument tekstowy w formacie PDF, prezentacja multimedialna w formacie PPT lub skan/fotografia pracy plastycznej) oraz dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: okreg.opole@wp.pl. Istnieje również możliwość doręczenia ich drogą pocztową do siedziby Klubu Historycznego do dnia 20 maja 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 czerwca 2022 r.

źródło: https://www.kuratorium.opole.pl/vi-edycja-konkursu-armia-krajowa-1939-1945/

Skip to content