Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

3 maja, przypada rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – jednego z najważniejszych dokumentów w historii Polski, który wprowadził wiele nowych rozwiązań w zakresie organizacji państwa i społeczeństwa.

Konstytucja 3 Maja była wyrazem ducha polskiego oświecenia i dążenia do zreformowania państwa. Wprowadziła wiele nowoczesnych rozwiązań, m.in. trójpodział władzy, ograniczenie liberum veto, czy ustanowienie szkolnictwa publicznego. Konstytucja ta była wyrazem nadziei na lepszą przyszłość dla Rzeczypospolitej.

Nasi uczniowie podczas uroczystości szkolnych przypomnieli wartości i znaczenie Konstytucji 3 Maja dla naszej historii. Szkolna uroczystość była okazją do refleksji nad naszymi wartościami, nad tym, jak możemy przyczynić się do budowania lepszego społeczeństwa. Dzięki takim wydarzeniom nasza szkoła jest miejscem, gdzie rozwijamy wiedzę, kulturę i wartości, a jednocześnie uczymy się szacunku i tolerancji wobec innych ludzi.

Skip to content