„Głos mają ryby” (15.08)

obrazek aparat

W imieniu Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej zapraszamy  do udziału w konkursie fotograficznym, organizowanym w ramach projektu pt. „Głos mają ryby”. 

Celem konkursu jest edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności w środowiskach wodnych w województwie opolskim oraz propagowanie idei jej ochrony i walorów przyrodniczych województwa opolskiego.

Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie dostarczyć nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 zdjęć  ilustrujących zagadnienia dotyczące bioróżnorodności w środowiskach wodnych przypisanych do jednej z dwóch grup tematycznych:

a) przedstawienia zwierząt, roślin i innych organizmów żywych, typowych dla terenu Śląska Opolskiego, związanych ze środowiskiem wodnym, lub

b) obiekty przyrodnicze bogate pod względem bioróżnorodności, takie jak: stawy, jeziora, starorzecza, rzeki i strumienie.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłać pocztą na adres organizatora.

Skip to content