Szkoła promująca zdrowie

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna i profilaktyka zdrowia psychicznego stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu akcjach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Szkoła posiada certyfikat Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Bezpieczny powrót uczniów do szkół w stanie zagrożenia epidemicznego

Szkoła promująca zdrowie

Zdrowie to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.” ŚOZ