Szkoła promująca zdrowie

Szkoła promująca
zdrowie

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu akcjach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Szkoła posiada certyfikat Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.