Rada Rodziców

 

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej
ul. Szarych Szeregów 1
45- 284 Opole
NIP 754-26-90-619

e-mail: radarodzicow@psp29.opole.pl

Numer konta bankowego 

72 1160 2202 0000 0002 3380 0548

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Informujemy, iż skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 pozostaje bez zmian.

Wpłaty na Radę Rodziców

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną związaną z pandemią koronawirusa Rada Rodziców podjęła decyzję, iż w roku szkolnym 2020/2021 wysokość dobrowolnej składki na działalność Rady Rodziców przy PSP 29 w Opolu zależy od wpłacającego.

Kontakt

Ze względu na zaistniałą sytuację w kraju w roku szkolnym 2020/2021 wszelką korespondencję należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej: radarodzicow@psp29.opole.pl