Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

W związku z dynamicznym rozwojem epidemii na terenie miasta Opola oraz powiatu opolskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wnosi o zobligowanie dyrektorów szkół do ścisłego respektowania obowiązku zasłaniania ust oraz nosa przez uczniów we wszystkich przestrzeniach wspólnych szkoły.
Z analizy dotychczasowych przypadków zakażeń w szkołach wśród pracowników wynika jednoznacznie, iż w wielu placówkach przepisy prawa oraz zalecenia nie są respektowane. Powoduje to konieczność kwarantannowania wielu pracowników z kontaktu, a tym samym paraliżuje pracę szkoły.