Obchody Dnia Patrona Szkoły

Tegoroczne obchody Dnia Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu odbyły się 7 lutego. Społeczność szkolna w tym dniu uczestniczyła w uroczystościach, które przybliżyły historyczne znaczenie Armii Krajowej dla narodu polskiego.

Obchody Dnia Patrona zostały poprzedzone różnorodnymi konkursami. Zaproszeni goście mogli podziwiać wszystkie wyróżnione prace uczestników konkursu. Korytarze szkoły zdobiły liczne wystawy prac konkursowych i okolicznościowych.

Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się mszą świętą w kościele Przemienienia Pańskiego w Opolu. Następnie zaproszeni goście oraz społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystościach pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, gdzie oddano hołd składając kwiaty.

Ciekawa lekcja historii została zaprezentowana podczas uroczystej akademii. Program artystyczny przygotowała Pani Alicja Grzegorczyk. Podczas występu nie brakowało wzruszających pieśni i wierszy. W ten sposób społeczność uczniowska oddała szacunek i uczciła pamięć swojego Patrona.

Biorąc udział w tych ważnych uroczystościach daliśmy wyraz uznania dla Patrona Szkoły i jego wartości, które są częścią naszej tożsamości narodowej, a tym samym ideą przewodnią corocznych obchodów w naszej szkole.