Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych

W związku ze zbliżającym się okresem rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu, przygotował specjalną publikację, zatytułowaną „EDUKACJA TO STYL ŻYCIA. Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych Miasta Opola”.

W publikacji tej znalazły się materiały promocyjne przygotowane przez 15 publicznych szkół ponadpodstawowych (ogólnokształcących, artystycznych, technicznych i branżowych), sylwetki 133 najbardziej utalentowanych uczniów tych szkół (uzdolnionych naukowo, sportowo, artystycznie lub w dziedzinie aktywności społecznej), a także wizytówki 17 instytucji zwiększających potencjał edukacyjny i atrakcyjność Opola, jako miejsca do nauki (placówki kultury, obiekty sportowe itp.). Publikacja została sfinansowana ze środków Miasta Opola. Przesyłamy Państwu link do strony, na której zamieszczona jest ww. publikacja w formacie PDF.