Hej kolęda, kolęda (12.12)

nuty

Uczniów klas 1-3 zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Hej kolęda, kolęda” organizowanym przez Panią Justynę Hubisz. Wydarzenie rozgrywane będzie w kategorii solistów w dwóch etapach: klasowym i szkolnym. Laureaci etapu klasowego zaprezentują swoje umiejętności na deskach auli szkolnej 12 grudnia.

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, kultury wspólnego śpiewania i muzykowania oraz popularyzacja kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce bożonarodzeniowej, jako utworów osadzonych w tradycji i obyczajowości.

Do udziału w konkursie uczestnik przygotowuje jeden utwór świąteczny z podkładem muzycznym.

Zgłoszenia należy kierować do wychowawców.

Oceny programu i poziomu wykonawczego solistów podczas finału dokona jury powołane przez organizatora. Ocenie podlega: dobór repertuaru, poziom wykonania i opracowanie sceniczne.