Dzień Edukacji Narodowej

Zgodnie z art. 74 KN (Dz. U. 2019 poz. 2215) przypominamy, że 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
 
W tym dniu szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w godzinach 6.30 - 16.30.