Życzenia od Samorządu Uczniowskiego PSP nr 29

W podziękowaniu za trudną pracę 
i wskazanie nam właściwej drogi, 
życzymy Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły 
dużo cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych, 
jak i również uśmiechu, który otwiera nasze umysły .