Zmiany w organizacji szkoły

wykrzyknik

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. przechodzą na naukę zdalną.

Jednocześnie informujemy, iż zajęcia zdalne będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Obecność uczniów w czasie zajęć zdalnych zgodnie z obowiązującymi zmianami będzie monitorowana.

Klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian w trybie stacjonarnym.