Zasady przeprowadzania egzaminów – regulacje prawne

19 maja zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca. Absolwenci odbiorą również w tym dniu zaświadczenia o wyniku egzaminu.