Aktualnie jesteś na:
Dzisiaj jest:Czwartek 14 listopada 2019        Imieniny obchodzą: Laura, Emil, Wawrzyniec

Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo, przekazujemy informacje dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych.

1.Prezydent Miasta Opola wydał zarządzenie, w którym określił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole.

Całość zarządzenia można przeczytać >> tutaj

2.Najważniejsze terminy  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów podajemy poniżej, natomiast informacje o wszystkich terminach można znaleźć  w załączniku nr 1 do zarządzenia prezydenta, z którym można zapoznać się >> tutaj

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

 1.

Złożenie w szkole obwodowej zgłoszenia do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

Pobierz formularz zgłoszenia dziecka do szkoły

Od 11 lutego 2019 r.
do 26 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

 2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Pobierz druk oświadczenia o spełnianiu kryteriów

Od 25 marca 2019 r.

do  26 kwietnia 2019 r.   

     do godz. 15.00.

 3.

 

 

Punkty 3-11

 

nie dotyczą przyjęć

 

do PSP 29.

 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających  spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym,   w tym czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

Do 13 maja 2019 r.

 13.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych            i niezakwalifikowanych.

17 maja 2019 r.

do godz. 15.00

 14.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie woli należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia.

Pobierz formularz potwierdzenia woli przyjęcia dziecka

Od 20 maja 2019 r.

do 24 maja 2019 r.

do godz. 15.00

 15.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

28 maja 2019 r. do godz. 15.00

16.

Punkty 16-19

nie dotyczą przyjęć

do PSP 29

17.
18.
19.

3.Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego – całość informacji w załączniku nr 2 do zarządzenia prezydenta, z którym można zapoznać się >> tutaj

4.Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły: szczegółowe kryteria zostały opisane w  uchwale nr XXXIX/776/17 Rady Miasta Opola z 30 marca 2017 r., z którą można zapoznać się >> tutaj

5.INFORMACJA DLA RODZICÓW dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.>> tutaj