Zapisy do świetlicy szkolnej

Szanowni Państwo,

Prosimy Rodziców / opiekunów uczniów klas 1-3, którzy w roku szkolnym 2020/21 będą uczęszczali do świetlicy PSP nr 29, o pobranie ze strony internetowej KARTY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY, wypełnienie jej, wydrukowanie i złożenie na portierni głównej szkoły, najpóźniej do dnia 31.08.2020 r. Przypominamy, że do świetlicy może uczęszczać tylko dziecko, którego oboje rodzice / opiekunowie pracują.