Zamki i pałace w Polsce (8.04)

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Zamki i pałace w Polsce” organizowanym przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie.

Celem konkursu jest promocja utalentowanych dzieci, rozbudzanie twórczej aktywności, rozwijanie wrażliwości artystycznej, wymiana doświadczeń estetycznych oraz metodycznych.

Konkurs adresowany jest zarówno dla uczniów klas I-III, jak również klas IV-VIII.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Zamki i pałace w Polsce” – format prac max.100x70cm, techniką dowolną.
Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa i dokładny adres placówki. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia.

Prace należy dostarczyć do koordynatora konkursu Pani Iwony Jaworskiej do dnia 8 kwietnia.