XVIII Konferencja Samorządów Uczniowskich

13 grudnia reprezentanci Zarządu Samorządu Uczniowskiego PSP 29: Dominik Nawara – klasa 5c, Julia Chomiczewska – klasa 7a oraz Cezary Barczyk – klasa 7a wraz z opiekunem Panią Kariną Pawliczek uczestniczyli w XVIII Konferencji Samorządów Uczniowskich „Nie tylko dla orłów. Czy przeciętność w szkole to coś złego?”, której organizatorem był Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.

Uczestnicy wysłuchali wykładu dr hab. Tomasza Grzyba, na temat „W średnich siła – o tym, że niekoniecznie trzeba być wybitnym, by być szczęśliwym”; obejrzeli film „Miss Impossible” oraz po przerwie na poczęstunek wzięli udział w dyskusji „Czy przeciętność w szkole to coś złego?”, której moderatorem był Pan Dariusz Romanowski.

Nasz uczeń Cezary Barczyk, dzięki swojemu aktywnemu udziałowi w dyskusji, został razem z piątką innych uczestników konferencji wytypowany do udziału w spotkaniu z Prezydentem Miasta Opola, które odbędzie się 17 grudnia.