X Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich (27.03)

pióro

Z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej, hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi: „Kresy Wschodnie w ogniu walki.”
Współorganizatorem Konkursu jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Opolu, patronat honorowy objął Marszałek Województwa Opolskiego zaś opiekę merytoryczna sprawuje Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7 i 8.

Tematy prac konkursowych oraz wymagania opisane są w regulaminie konkursu.

Prace należy składać u koordynatora konkursu Pani Barbary Materki do 27 marca.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 maja 2020r.