Wydarzenia upamiętniające setną rocznicę III powstania śląskiego

Organizatorem Festiwalu Śląskiej i Powstańczej Piosenki, konkursu „W drodze do Polski – wspomnienie powstań śląskich”, a także wielu pozostałych wydarzeń jest Muzeum Śląska Opolskiego wraz z oddziałem Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny.

Zachęcamy do udziału w obchodach setnej rocznicy III powstania śląskiego, a zwłaszcza do udziału w następujących wydarzeniach:

Festiwal Śląskiej i Powstańczej Piosenki
Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu województw opolskiego i śląskiego.
Wydarzenie realizowane jest w czterech kategoriach wiekowych:
uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych,
uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2021 r. Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się na Sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w dniach 13-14 maja 2021 r.

W dniu 11 czerwca 2021 r. w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny (ul. Leśnicka 28, 47-154 Góra św. Anny) odbędzie się koncert laureatów festiwalu.

Więcej szczegółów oraz w regulamin.

Konkurs literacko-plastyczny W drodze do Polski – wspomnienie powstań śląskich

Adresowany jest również do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województw opolskiego i śląskiego. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej zainspirowanej wybranym tekstem literackim odnoszącym się do tematyki powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku.
Prace należy przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 28 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28, 47-154 Góra św. Anny, z dopiskiem konkurs literacko-plastyczny.
Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie na stronie internetowej Organizatora.

Pozostałe wydarzenia towarzyszące obchodom rocznicy zawiera kalendarium umieszczone na dedykowanej Powstańcom Śląskim stronie internetowej.

Opolski Kurator Oświaty objął patronatem honorowym wydarzenia upamiętniające setną rocznicę III powstania śląskiego organizowane przez Muzeum Śląska Opolskiego wraz z oddziałem Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny.

źródło: https://www.kuratorium.opole.pl/wydarzenia-upamietniajace-setna-rocznice-iii-powstania-slaskiego/