Wojewódzki Konkurs o Armii Krajowej (14.02)

Serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie o Armii Krajowej.
Organizatorem Konkursu jest Zarząd Opolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a jego celem jest m.in.: utrwalanie i rozpowszechnianie etosu Armii Krajowej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:
1.Przedstaw sylwetkę Jana Rodowicza „Anody” legendarnego żołnierza Batalionu „Zośka”, uczestnika akcji pod Arsenałem. Forma pracy do wyboru: praca plastyczna, opowiadanie, album, prezentacja multimedialna. Praca indywidualna lub grupowa.
2.”Nie miecz, nie tarcza bronią języka”- tajne nauczanie na ziemiach polskich czasie II wojny światowej. Forma pracy do wyboru: opowiadanie, teczka tematyczna, prezentacja multimedialna. Praca indywidualna lub grupowa. 3. Generał Leopold Okulicki – ostatni dowódca Armii Krajowej. Forma pracy do wyboru: praca plastyczna, album, prezentacja multimedialna. Praca indywidualna lub grupowa.

Wymagania organizatora:

  • Teksty: czcionka Times New Roman, styl normalny, rozmiar 12, maksymalna liczba stron 6, odstępy między wierszami 1,5 wiersza, marginesy – wszystkie 2,5 cm, tabulacja – 0,7.
  • Prezentacja: maksymalnie 30 slajdów, czcionka min. 24, dołączone opis wymagania sprzętowego, oprogramowanie + wydruk slajdów
  • Praca plastyczna – technika dowolna, format A4
  • Każda praca (poza pracami plastycznymi dla szkół podstawowych) powinna zawierać wykaz wykorzystanych źródeł i opracowań.
  • Grupa przygotowująca pracę konkursową może liczyć maksymalnie 3 osoby.
  • Uczestnik konkursu musi złożyć oświadczenie, że praca konkursowa jest wolna od praw i roszczeń osób trzecich.

Uczestnicy zobowiązani są do przekazania pracy konkursowej do koordynatora konkursu Pana Krzysztofa Starypana do 14 lutego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca kwietnia 2020r.