Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej

19 listopada dla uczniów klas czwartych i piątych odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Do szkoły została zaproszona „Szkolna Grupa Ratownicza” z II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu (Karolina Szpyra, Michał Deja, Ewa Sobczyk, Felix Hentschel) z opiekunami Panią Katarzyną Pawliszyn i Panem Tomaszem Rogoziewiczem.

Dzięki ich wiedzy i umiejętnościom nasi uczniowie poznali zasady postępowania przy omdleniu, utracie przytomności, ataku epilepsji oraz zatrzymaniu krążenia. Następnie w małych grupach przećwiczyli praktycznie zdobytą wiedzę.
Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach. Największym powodzeniem cieszył się fantom do resuscytacji krążeniowo-oddechowej(RKO).

3 grudnia spotkamy się jeszcze raz z młodymi ratownikami z II LO. Wówczas podzielą się oni swoją wiedzą i umiejętnościami w klasach szóstych, siódmych i ósmej.

Organizatorem spotkania była Pani Elżbieta Widera.