Turniej BRD OPOLE 2021

Polski Związek Motorowy wraz z Partnerami ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół województwa opolskiego na „Turniej BRD Opole 2021” .

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci poprzez popularyzowanie zasad i przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Uczestnikiem turnieju mogą być wszyscy uczniowie szkół podstawowych na terenie województwa opolskiego. Liczba uczestników jest nieograniczona.

Zgłoszenia chętnych należy nadesłać do dnia 23 kwietnia 2021 r. na adres mailowy: zarzad-okregowy.opole@pzm.pl

Turniej odbywa się w trzech etapach, z wykorzystaniem platformy internetowej.
Etap pierwszy: eliminacje szkolne w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Etap drugi: eliminacje powiatowe w dniu 14 maja 2021 r.
Etap trzeci – finał wojewódzki w dniu 12 czerwca 2021 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora – PZM w Opolu.

źródło: https://www.kuratorium.opole.pl/turniej-brd-opole-2021/