Trzymaj formę

Z dumą informujemy, iż nasza szkoła uzyskała certyfikat za udział w programie „Trzymaj Formę” .

Założeniem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Zaświadcza się, że PSP nr 29 w Opolu uczestniczyła w XV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę"