Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół ponadpodstawowych

https://pixabay.com/pl/vectors/gwiazdka-zarejestruj-wykrzyknik-29274/

Drodzy ósmoklasiści!

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) zostały ogłoszone terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 13 maja 2021 r. o godz. 17.00 (transmisja na Youtube)  możecie obejrzeć film instruktażowy dotyczący logowania do szkół ponadpodstawowych. Film będzie do wielokrotnego obejrzenia.