Terminy naboru do szkół ponadpodstawowych

wykrzyknik

Drodzy ósmoklasiści,
ukazało się już Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty określające terminy naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Szczegóły znajdziecie w zakładce egzamin ósmoklasisty.