Sukces w Wojewódzkim Konkursie Multimedialnym „Odnawialne źródła energii w kadrze”

https://pixabay.com/pl/vectors/medal-niebieski-wst%C4%85%C5%BCka-nagroda-303422/

Ogłoszono listę laureatów trzech konkursów dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego związanych z tematyką „zielonej energii”. W przedsięwzięciu organizowanym przez PGE Energia Odnawialna, Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu oraz Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu wzięło udział ponad 200 młodych artystów z 60 placówek edukacyjnych.

Celem konkursów była promocja wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej.

Lena Oszek – uczennica klasy 4a zajęła 2 miejsce w konkursie multimedialnym, w którym uczestnicy mieli za zadanie przygotować prezentację teatralną, kabaretową, pantomimę albo utwór muzyczny o energetyce wiatrowej, słonecznej lub wodnej oraz konieczności ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Lenka opracowała utwór muzyczny. Układając słowa piosenki i nagrywając swoje wykonanie dała się poznać jako dziewczyna posiadająca talent muzyczny oraz ogromną świadomość przyrodniczą i ekologiczną.

Gratulujemy!


https://pgeeo.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-trzech-zielonych-konkursow-pge-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-wojewodztwa-opolskiego