Sprawdziany predyspozycji kandydatów do klas 1

Szanowni Rodzice,
w ramach trwającej rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, w dniach 23 – 24 kwietnia br. miały się odbyć: sprawdziany predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziału międzynarodowego i oddziałów dwujęzycznych klasy VII oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych. Czasowe zawieszenie zajęć w szkołach wymusiło dokonanie pewnych zmian w harmonogramie tegorocznego postępowania rekrutacyjnego do w.w oddziałów. Informujemy, że sprawdzian predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej odbędą się w terminie późniejszym, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzonego ograniczenia funkcjonowania szkół. Nowe terminy przeprowadzenia sprawdzianów predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej zostaną podane na stronach internetowych szkół, w których się odbędą.