Segreguję odpady-dbam o dobro Ziemi (3.02)

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Segreguję odpady – dbam o dobro Ziemi” organizowanym przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.

Celem konkursu jest promocja działań związanych z racjonalną gospodarką odpadami oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za stan środowiska.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce związanej z segregacją odpadów w dowolnym rozmiarze i technice np. rysunek, malarstwo, wyklejanka, kolaż itp. Z konkursu wyłączone są formy przestrzenne. Pracę plastyczną należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora.

Pracę konkursową z wypełnioną kartą zgłoszenia należy złożyć u koordynatora konkursu Pani Grażyny Kruk do 3 lutego.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.aglomeracja-opolska.pl.